Do vedení Vojenských lesů nastupuje Petr Král

Vojenské lesy a statky bude od čtvrtka řídit dosavadní šéf šumavské lesnické divize tohoto státního podniku.

Ze Šumavy zamíří ve čtvrtek do čela Vojenských lesů a statků dlouholetý manažer tamní lesnické divize, hospodařící na území vojenského újezdu Boletice a v dalších šumavských lokalitách. Dvaačtyřicetiletý Petr Král, kterého na doporučení výběrové komise jmenoval jako nového ředitele státního podniku ministr obrany Lubomír Metnar, je absolventem střední lesnické školy v Písku a Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde absolvoval obor lesní inženýrství.
Od roku 1999 do roku 2003 pracoval v akciové společnosti Lesy Český Krumlov, další tři roky působil jako obchodník a vedoucí výroby ve firmě Allwood, kterou založila skupina českých a moravských městských společností spravujících obecní lesy. K Vojenským lesům a statkům nastoupil Petr Král jako ekonom divize v Horní Plané v roce 2006, tedy rok předtím, než se Evropu prohnal ničivý orkán Kyrill. Právě šumavské lesní lokality ve správě VLS byly touto přírodní katastrofou v rámci republiky poničeny nejhůře a Král tak patřil ke klíčovým manažerům podniku, kteří řídili úspěšné zpracování důsledků kalamity i následnou obnovu lesů na obřích holinách, které Kyrill způsobil.
Do čela divize Horní Planá byl jmenován v březnu 2015 Josefem Vojáčkem. Tato lesnická divize hospodaří na 16,5 tisících hektarů lesa, vedle lesnictví a myslivosti se věnuje také rybářství a spravuje rekreační zařízen Olšina, poskytující rekreační a kongresové služby. Pod vedením Krále se Vojenské lesy na Šumavě zaměřují na rozvoj destinačního managementu v regionu – provozují regionální expozici v historickém objektu Rybářská bašta na Olšině, budují turistické trasy a cyklostezky v nově otevřených lokalitách po optimalizací VÚ Boletice v roce 2016.
VLS jsou na Šumavě také vedoucím partnerem společného česko-rakouského projektu na dokončení rekonstrukce národní technické památky Schwarzenberský plavební kanál s tzv. Želnavským smykem, který toto umělé vodní dílo historicky propojoval s Vltavou. V oblasti ochrany přírody jsou vojenští lesníci z Horní Plané například hlavním hybatelem úspěšného programu, který do místních hvozdů vrátil vyhubenou sovu puštíka bělavého.
Pozitivní ohlas odborníků i veřejnosti sklidila také opatření na zadržování vody v krajině, která divize Horní Planá pod vedením Petra Krále již několik let realizuje v souvislosti s klimatickými změnami v rámci programu Živá voda VLS. Místo budování nových staveb se šumavští lesníci zaměřili na obnovu historických drobných vodních děl, především malých rybníčků u zaniklých obcí, nebo lesních splavovacích nádrží (tzv. klauzy či klauzury), které dříve v lesích sloužily pro shromažďování vody k plavení dříví.
Petr Král v čele VLS střídá Josefa Vojáčka, který začátkem září nastoupil do čela Lesů České republiky.