Lesnický park Bezděz zorganizoval odborný seminář pro lesníky i ochránce

Seminář s pochůzkou na téma aktuálního stavu lesnické typologie uspořádal minulý týden Lesnický park Bezděz v Doksech a v lesích Dokesko-mimoňské pánve.

Akce se zúčastnilo 37 osob převážně provozních lesníků, ale také z řad Agentury ochrany přírody a krajiny a zástupců státní správy lesů. Na semináři v kině Máj zazněly tři příspěvky, které přítomné seznámily se změnami v plánování rozvoje lesů, lesnické typologie v pískovcové oblasti, ale také velice zajímavý příspěvek doktora Jiřího Sádla z Botanického ústavu ČAV k vývoji lesů v Dokeské pánvi za posledních 13 tisíc let.
Přednáška vnesla do současné debaty o budoucnosti v momentálním stavu lehké paniky kůrovcové kalamity určitý nadhled. Vyplynulo z ní, že epizody dominance a vzápětí útlumu výskytu některých druhů dřevin jsou z výsledků předložených analýz zřejmé, předvídatelné a normální. A ještě jeden moment každému jistě zůstane vězet v mysli - borovice je dřevina typická, vítězící a přirozená v celé této oblasti. Neměla v průběhu posledních 13tis.let žádný výrazný výkyv výskytu, nikdy nepřešla do útlumu a nikdy ji jiná dřevina neutlačila. Naopak tolik v posledních letech opěvovaný buk lze vysledovat ve vyšším zastoupení až od 13. století a s největší pravděpodobností je jeho vyšší výskyt následkem osidlování tohoto území, tedy přichází až s člověkem a jeho především zemědělskou aktivitou,“ komentovala seminář ředitelka severočeské pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jana Čacká
Účastníci semináře si následně v terénu prohlédli čtyři stanoviště. „Jak v sále, tak v terénu přispěl seminář k objasnění změn lesnické typologie, připravil všechny na obnovu oblastních plánů rozvoje lesů a upevnil znalosti a představy o minulosti, současnosti a budoucnosti lesů v oblasti pískovcové plošiny,“ uzavřela ředitelka Čacká.
Lesnický park Bezděz byl založen 11. května 2011 u příležitosti vyhlášení Mezinárodního roku lesů a je po Křivoklátsku a Masarykově lese Křtiny v pořadí třetím lesnickým parkem v České republice. Kromě lokalit ve správě Vojenských lesů a statků se rozkládá na lesních pozemcích Lesů ČR a také obcí Doksy, Bělá pod Bezdězem, Zákupy a Bezděz, celkem na ploše bezmála 18 tisíc hektarů. Polovinu plochy tvoří lesy hospodářské, dále jsou zde zastoupeny lesy ochranné, které svou podstatou chrání křehkou rovnováhu stanoviště. Část lokality tvoří také lesy zvláštního určení, sloužící prioritně ochraně přírody a vodních zdrojů, nebo mají zvýšenou rekreační či půdoochrannou funkci.