Záchranný systém

Neznámý a nepřehledný lesní terén, často špatné pokrytí mobilním signálem a velká vzdálenost od obydlených lokalit – to jsou negativní faktory komplikující práci lékařské záchranné služby, hasičů a dalších záchranných složek na územích stávajících i již zrušených vojenských újezdů. Od roku 2015 proto společnost VLS ve spolupráci s Armádou ČR spustily na spravovaných územích informační systém, který značně usnadňuje všem, kdo budou dotčeni případnou mimořádnou událostí, její řešení.

Systém v praxi funguje tak, že na strategicky důležitých místech (lesní cesty, křižovatky lesních cest) jsou umístěny informační tabulky, které obsahují označení čísla bodu, GPS souřadnice a místní název. Tyto body jsou současně vyznačeny na mapách jednotlivých újezdů a dalších území. Jde o totožný systém, který funguje v některých národních parcích, a složky českého záchranného systému usilují o jeho rozšíření do volné přírody v celé republice. Informační záchranný systém byl vypracován ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Jeho podoba v terénu tedy optimálně vyhovuje potřebám záchranných složek a výrazně urychluje a zefektivňuje jejich zásah. To se ostatně ukázalo již několik měsíců po jeho zavedení v roce 2015, kdy především hasiči museli zasahovat během dlouhotrvajících letních such u celé řady požárů.

U společnosti VLS, ve všech námi spravovaných lokalitách, jsou Rescue pointy již realitou. Mapy s vyznačením záchranných bodů naleznete níže.