NATUR EXPO: VLS prezentují projekty na ochranu vody a krajiny

Ekologické a krajinotvorné projekty představuje až do neděle 14. května státní podnik na výstavě NATUR EXPO na brněnském výstavišti.

Celkem 16 ekologických a krajinotvorných projektů prezentuje na brněnském výstavišti ode dneška až do neděle státní podnik Vojenské lesy a statky ČR. Jsou mezi nimi nedávno realizované investice na zadržování vody v krajině z programu "Čistá voda VLS," ale také opatření na posílení udržitelných lesních ekosystémů a ochranu lesa, či krajinotvorné projekty, kterými se například vrací do lokalit ve správě VLS stromové aleje. Součástí prezentace lesnického podniku jsou také opatření proti povodním, či investice do zvyšování společenských funkcí lesa a to formou budování turistické infrastruktury.

"Primárně představujeme hotové projekty, které souvisejí s aktuálně tolik diskutovanými klimatickými změnami. Jsou to opatření na zadržování vody v krajině, hlavně výstavbou a obnovou rybníků a nadrží v krajině, jejichž hlavní funkcí je posílení biodiverzity dané lokality. Proto je voda hlavním motivem naší prezentace," uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.

Dominantou výstavního stánku VLS tak je stylizovaný pramen zurčící vody s lesní tůní. Na velkoplošných panelech či ve videoprezentaci si pak návštěvníci mohou prohlédnout jednotlivé projekty. Ty byly realizovány s finanční podpoprou evropských rozvojových fondů.