Na Olšině odstartovala série chovatelských přehlídek VLS

Šumavská divize VLS prezentovala to nejlepší z uplynulé lovecké sezóny ze svých pěti honiteb.

V sále restaurace hotelu Michaela v rekreačním zařízení Olšina prezentovala divize VLS Horní Planá o uplynulém víkendu trofeje a shozy na tradiční chovatelské přehlídce. Výběr ukázal to nejlepší z uplynulé lovecké sezóny, ve které bylo honitbách ve správě šumavské divize uloveno 653 kusy jelení zvěře, 263 kusy zvěře srnčí a 500 kusů zvěře černé. Samotná přehlídka pak prezentovala všechny trofejové úlovky. Celkem tak návštěvníci viděli 122 jeleních, 82 srnčích a dvě trofeje ze zvěře černé.

„Z ulovené trofejové zvěře byli ohodnoceny medailí 4trofeje. Jednalo se o jeleny, přičemž jeden jelen dosáhl na stříbrnou medaili a tři jeleni na medaili bronzovou,“ dodal ředitel divize VLS Horní Planá Petr Král.

Divize VLS Horní Planá myslivecky obhospodařuje na vlastní účet pět honiteb. Největší z nich je Knížecí stolec, kde se vyskytuje zvěř jelení, srnčí, černá a okrajově daňčí. Obdobná zvěř je zastoupena v honitbě Nová Pec, která navazuje na NP Šumava, stejně tak v honitbě Vimperk. Ve zbylých dvou honitbách obhospodařovaných divizí (Homolský les a Bechyně) je normována pouze zvěř srnčí a lovena zvěř černá.