Česko-rakouská spolupráce na Šumavě běží v době pandemie po síti

Přeshraniční spolupráce Vojenských lesů a statků a rakouských destinačních agentur na Šumavě, jejímž výsledkem je například Naučná stezka s návštěvnickým střediskem na Olšině nebo probíhající oprava zbývajících částí Schwarzenbergského plavebního kanálu, se nezastavila ani v době pandemie. Důkazem je on-li seminář, realizovaný v rámci programu Interreg V na téma „Zaniklé obce v území hospodaření VLS – historie a současnost, který proběhl 7. května.

Vzhledem k nařízení vlády a opatřením proti šíření onemocnění COVID-19 nebylo možné, aby se čeští a rakouští projektoví partneři sešli na dalším společném semináři přímo na Olšině, jak bylo původně plánováno. Ten květnový se tentokrát konal on-line. Během prezentace na téma „Zaniklé obce v území hospodaření VLS“ vedené panem Vlastimilem Smutkem se všichni účastníci semináře virtuálně přenesli do části území, které obhospodařují VLS. Během povídání tak „prošli“ obdobími
od počátku osídlení této oblasti, přes vznik výcvikového prostoru a vojenského újezdu až
po současnost. Pozornost byla věnována životu obyvatel, jejich práci, kulturnímu vyžití i osudům, a také způsobu hospodaření v lesích i mimo ně v různých dobách. Fotografie zavedly účastníky do některých dnes již zaniklých obcí a osad, jakými byly např. Ondřejov, Jablonec a Starý Špičák, i na místa obnovených, zejména sakrálních památek. Postupnou přeměnu kulturní krajiny zpět v krajinu přírodní a jedinečnost tohoto území patřící mezi evropsky významné lokality pak přiblížily další fotografie. Reálnou návštěvu těchto míst plánují kolegové z hornoplánské divize i jejich rakouští partneři z Böhmerwaldschule, až to situace opět dovolí.