Lesní pedagogiku vloni absolvovalo 300 tisíc dětí

Akcí s lesníky v rámci lesní pedagogiky se v roce 2017 zúčastnilo 319 686 dětí z celé republiky. Desetitisíce z nich program o lese a lesnictví absolvovaly s lesními pedagogy VLS. Vyplývá to z výroční zprávy lesní pedagogiky za rok 2017, která byla zveřejněná u příležitosti Týdne lesů.

„Cílem lesní pedagogiky je, aby děti získaly k lesu vřelý vztah a porozuměly práci lesníků. Děti se dostanou na čerstvý vzduch a dozví se zajímavosti o lese a dřevě. Mnohé poprvé zjistí, co obnáší práce lesníka a že les je jeho pracoviště. To je ostatně i tématem letošního Týdne lesů,“ řekl Tomáš Krejzar, ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství z ministerstva zemědělství. Akce lesní pedagogiky jsou otevřené široké veřejnosti, školám i zájmovým skupinám. Minulý rok jich lesníci uspořádali 3 150 a 80 % z nich se uskutečnilo přímo v lese.
Lesní pedagogice se v roce 2017 věnovalo 1 100 lesních pedagogů. To jsou speciálně vyškolení lesníci pro práci s veřejností, kteří pro děti i dospělé připravují vzdělávací a zároveň zážitkové aktivity. Účastníci se např. naučí (správně) sázet strom, poznávají lesní zvěř a život v lese a také vidí ukázky těžby a následného využití dřeva, naší významné obnovitelné suroviny. Díky tomu snáze pochopí, co se v lese děje, čím je pro nás přínosný a jak se o něj lesníci starají. Většina lesních pedagogů pracuje ve 12 lesnicko-dřevařských organizacích, které obhospodařují 68 % českých lesů. Zástupci těchto organizací se pravidelně potkávají v Pracovní skupině lesní pedagogiky. Tu založilo Ministerstvo zemědělství jako svůj poradní orgán v roce 2007. Skupina připravuje obecné koncepce i celorepublikové akce jako je lesnicko-myslivecký veletrh Silva Regina nebo právě probíhající Týden lesů.

Vojenské lesy a statky ČR nabízejí bezplatně lesní pedagogiku dětským kolektivům i dalším zájemcům na všech svých šesti lesnických divizích. Na každé z nich působí lesní pedagog, kterému pomáhá vždy několik kolegů s absolutoriem specializovaného kurzu. Kontakty na lesní pedagogy VLS najdete na těchto webových stránkách v sekci Lesní pedagogika.