Bouře Fabienne VLS výrazněji nepoškodila, na Libavé však padl významný strom

Bouře Fabienne způsobila v lesích ve správě VLS škody, které jsou předběžně odhadovány na 20 tisíc kubíků. Ztráty tak zdaleka nedosahují objemu, který ve vojenských lesích v loňském říjnu zanechal orkán Herwart.

Zatímco po orkánu Herwart zpracovaly VLS na šesti lokalitách ve své správě cca 200 tisíc kubíků zničeného dříví, po nedělní bouři odhadují po předběžném průzkumu vojenští lesníci škody výrazně menší. Z odhadované výše je cca 5 tisíc m3 listnatého dříví.

„Většinou se jedná o roztroušené škody, což také ztěžuje jejich přesný odhad, ale z předběžného monitoringu už teď vyplývá, že bouře Fabienne VLS nijak dramaticky nepostihla,“ uvedl výrobní náměstek VLS Libor Strakoš s tím, že státní podnik situaci nadále monitoruje.

Na Libavé, která byla z lesních lokalit ve správě VLS nejvíce postižena, však padla mohutná jedle bělokorá, která aspirovala na zápis mezi národní památné stromy, jež jsou chráněny podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Mohutný stoosmdesátiletý strom na lesní správě Potštát měřil úctyhodných 38 metrů a jeho obvod kmene u země přesahoval 5 metrů.

„Tato jedle byla vedena jako Významný strom VLS. Jde o jedince, které považujeme za historicky pamětihodné, hodnotné z hlediska krajinářského, druhově významné či pozoruhodné svým tvarem nebo velikostí. Považujeme je za „aspiranty“ na památné stromy a chráníme je, abychom z nich zachovali co nejvíce pro budoucí generace,“ vysvětlil náměstek Strakoš.

V lokalitách VLS je evidováno celkem 11 památných stromů, další čtyři desítky jsou vedeny v aspirantské katego-rii Významné stromy VLS.

Na škody na lesních porostech nasadí vojenští lesníci ihned těžební kapacity a budou je průběžně zpracovávat v rámci své lesnické činnosti.