Spojte výlov Olšiny s poznáváním Hornoplánska

Vlakem, pěšky i na kole – tipy na výlety unikátní přírodou kolem šumavského rybníka

Olšina leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava přímo na hranicích Evropsky významné lokality Ptačí oblast Boletice, která je domovem domovem 136 druhů ptáků, mezi nimi 53 zvláště chráněných druhů a 66 druhů z Červeného seznamu ptáků České republiky. Hnízdí zde mimo jiné největší tuzemská kolonie vzácné sovy - puštíka bělavého, který se na Šumavu po století vrátil v minulých letech. Lokalitě se po zří-zení vojenského újezdu Boletice vyhnuly rozsáhlé meliorace i větší zátěž v podobě dávek umělých hnojiv a pesticidů. Stejně tak toto území nepoznalo znečištění vod z komunálního odpadu a je významnou pramennou oblastí.

Díky desetiletím, po která se Boleticku vyhýbala civilizace a z důvodu výcviku vojsk byla tato oblast nepří-stupná veřejnosti, je okolí Olšiny málo známým regionem Šumavy. V posledních letech zde však v souvislosti s otevíráním veřejnosti vznikla celá řada turistických i cyklistických tras.

Okruh kolem Špičáku
Přímo od Olšiny mohou milovníci nastoupit na červenou trasu, která je zavede k rozcestí Maňávka, kde začíná modrý okruh kolem hory Špičák. Dvanáctikilometrový trek okolo 1221 metrů vysokého vrcholu zde zřídily v roce 2013 Vojenské lesy a statky a jedná se o cestu s mimořádnými výhledy na okolí lipenské přehrady. Celá trasa vede převážně smrkovými lesními porosty po zpevněných komunikacích, místy však s dosti náročným stoupáním. V místech se zajímavým výhledem nebo vhodných je devět odpočinkových míst s dřevěnými lavičkami.

Na cyklotrasách z Krumlova do národního parku
Přímo kolem Olšiny po okraji vojenského újezdu Boletice vedou cyklistické stezky spojující UNESCem chráněnou památkovou rezervaci v Českém Krumlově s Národním parkem Šumava, část trasy dokončily Vojenské lesy a statky v tomto roce a přes Maňavu se po ní bikeři dostanou přes Novou Pec přímo k trasám v okolí Schwarzenberského plavebního kanálu.

Slavná šumavská lokálka vede kolem Olšiny
Trasa z Českých Budějovic, přes Zlatou Korunu, Český Krumlov údolím Vltavy na Černý Kříž a do Nového údolí je historickým dílem Schwarzenbergů a nejznámější šumavskou lokálkou. Cesta s ní je zážitkem pro dospělé i děti. A rybník Olšina leží přímo na její trati – na romantické lesní zastávce Hodňov vystoupíte či nastoupíte jen několik desítek metrů od epicentra největší rybářské události na Šumavě.

Knížecí Stolec: Alpy na dohled
Většina tras kolem Olšiny již byla vyčleněna z vojenského výcvikového prostoru, víkendové volno všqak můžete využít k cestě do vojenského újezdu, který se ve dnech pracovního volna na vybraných trasách otevírá návštěvníkům. Nejoblíbenější z nich je výstup na horu Knížecí stolec, překonávající čtyři sta výškových metrů, za jejichž zdolání však budete odměněni vyhlídkou, která nemá na celém Českokrumlovsku konkurenci – uvidíte odtud celé šumavské pohraničí a za dobré viditelnosti dokonce i vzdálené Alpy. To je cesta na Knížecí stolec ve vojenském újezdu Boletice, která je veřejnosti otevřena o víkendech a svátcích. I zde však platí přísné pravidlo držet se značené trasy vedoucí územím, kde probíhá výcvik vojsk. Trasa začíná na okraji vojenského újezdu nedaleko schwarzenberské hájovny na Uhlíkově nad Záhvozdím, kousek od hlavní silnice z Horní Plané do Volar.