Zubří stádo se rozrostlo o čtyři telata

S příchodem léta vykoukla na svět hned čtyři nová telata zubrů evropských. Tímto přírůstkem se tak stádo Vojenských lesů a statků rozrostlo na celkem 44 kusů. A podle Miroslava Zikmunda z divize VLS Mimoň, to ještě nemusí být konec. „Podle našich zkušeností, bychom mohli slavit příchod nových telat i v srpnu,“ naznačil Zikmund.

Nové přírůstky se zabydlují ve svém novém domově v oboře Židlov v Ralsku, kterou obhospodařují Vojenské lesy a statky. Stádo tohoto největšího obratlovce kontinentu, který byl před sto lety téměř vyhuben se úspěšně pod taktovkou VLS divize Mimoň rozrůstá už od roku 2011, kdy bylo zubří stádo ve složení čtyři krávy a jeden býk dovezeno do obory Židlov. Zvířata se velmi rychle přizpůsobila místním podmínkám.

Obora Židlov, kde zubří žijí, je svou výměrou 3 794 ha druhou největší oborou v ČR. Jejím srdcem je bývalá tanková střelnice Židlov. Pokusit se spatřit zde zubry může každý, protože obora je až na klidové zóny přístupná veřejnosti a vedou přes ni dokonce cyklotrasy, Vstup do obory je omezen v době kladení mláďat, období končící zimy, kdy je zvěř velmi citlivá na vyrušování u krmelišť a v době hlavní lovecké sezóny. Zubři se nechovají agresivně, výjimkou bývá pouze období říje, které probíhá v měsíci říjnu.