Živá voda VLS

ŽIVÁ VODA VLS

Investiční program Vojenských lesů a statků ČR do zvýšení biodiverzity lokalit a zadržování vody v krajině

Cílem programu není budovat hospodářské vodní plochy pro chov ryb. Malé rybníčky, lesní nádrže, tůně i studánky, do kterých v šesti lokalitách ve správě VLS investujeme, mají primárně zvýšit objem životadárné vody v krajině, podpořit druhovou rozmanitost přírody v daném místě. Dát zvěři z okolí nové napajedlo a obojživelníkům místo k životu. A především podpořit vodo-ochranné funkce lesů.

První projekty z programu "Živá voda VLS" byly dokončeny v roce 2015 a na následující rok Vojenské lesy a statky naplánovaly desítky akcí. V první etapě do roku 2018 investovaly 100 milionů korun, v druhé fázi, která se rozběhla v roce 2019 pak VLSD plánují investovat dalších 60 milionů korun. Větší část těchto investic (až 70 procent) by měly pokrýt dotace z evropských strukturálních fondů.

I. fáze programu Živá voda VLS (2015-2018)
Hlavní část investičního programu byla směřována do moravských lokalit ve správě Vojenských lesů a statků, trpících nedostatkem srážek. Jde hlavně o vojenský újezd Libavá v Oderských vrších v předhůří Jeseníků. Oblasti ve správě divize VLS v Lipníku nad Bečvou totiž patří do pásu lesních lokalit na Moravě, který byl v minulých letech fatálně poškozen suchem. K rozpadu lesních porostů zde dochází v důsledku stále se snižujícího úhrnu srážek od roku 2006, v extrémně suchých letech 2015-2018 zde situace vygradovala v kalamitní stav s masivním usycháním stromů a napadením kůrovcem.

Čtyřicetimilionová investice pak v první vlně programu Živá voda umožnila realizaci třinácti investic do malých nádrží a rybníčků na Vyškovsku ve vojenském újezdu Březina. Drahanská vrchovina, kde se újezd rozkládá, totiž leží ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, která zadržuje většinu srážek přinášených západními větry. Území je proto chudé na povrchové vodní zdroje i na zásoby podzemních vod.

Na Českokrumlovsku má zase program "Živá voda VLS" charakter, který pracovně nazýváme "rehabilitace historické Šumavy." Investice zde totiž míří do obnovy malých rybníčků, které povětšinou byly ve správě zaniklých pohraničních obcí, či do obnovy historických vodních rezervoárů v lesích, které dříve sloužily k plavení dříví. Vedle hospodářských funkcí pro obyvatele, kteří zde již nežijí, však plnily také velmi významnou vodo-ochrannou funkci pro okolní přírodu. Obdobně je tomu i v severočeském Ralsku a Doupovských horách na Karlovarsku, kde se snažíme vrátit krajině historická vodní díla. Vlastně se tím také vracíme k moudrosti našich předků, kteří věděli, proč tyto malé stavby zadržující v lokalitě vodu, do krajiny umisťují.

II. fáze programu Živá voda VLS (2019 +)
V roce 2019 spustil státní podnik druhou fázi programu Živá voda VLS. Za bezmála 73 milionů korun jsou v lesních lokalitách v různé fázi rozpracovanosti investice do dalších 20 malých vodních děl, které by měly pomoci v krajině udržet vodu. Nejvíce jich opět vyroste v suchem nejpostiženějších moravských lokalitách na Libavé a především na Drahanské vrchovině, ale také ve středočeských Brdech, na Šumavě a v severočeském Ralsku.
K 13 vodním nádržím vybudovaným ve vojkenském újezdu Březina v letech 2015 – 2018 tak v druhé fázi přibude dalších devět vodních děl (sedm vodních nádrží a dva rybníky). Tři nové vodní nádrže pak májí vzniknout ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. K nim plánujeme navíc revitalizaci toku Olešnice a také opravy a odbahnění nádrží Čermná horní a Smilov.
V Ralsku pak pracujeme na obnově tří téměř nefunkční rybníků a stavbě nové retenční nádrže - dvě dvouhektarová vodní díla budou revitalizována u Hvězdova nedaleko Mimoně (Novodvorský III a Novodvorský IV), nový rybník na místě zaniklého vodního díla pak má vyrůst v lesích u Mukařova nedaleko Mnichova Hradiště. Zcela novou retenční nádrž plánujeme vybudovat v Hradčanských stěnách v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj v oboře Velký Dub.
Na Brdech je plánována stavba vodní nádrže Klášterka.

BRDY
Dokončeno:
VN Pazderka
VN Bahna I
VN Bahna II
Plán + výstavba:
VN Klášterka
Retenční nádrž Zdeňák

ŠUMAVA
Dokončeno:
Rybník Skelná Huť
Rybník Za vodárnou
Plán + výstavba:
Puchárenský rybník
VN Černý potok

RALSKO (Českolipsko)
Dokončeno:
Rybník U Srubu
Rybník Novodvorský V.
VN Lutovník
VN Knížecí
Plán + výstavba:
Rybník Novodvorský III - revitalizace
Rybník Novodvorský IV - revitalizace
Mukařovský rybník
Retenční nádrž Senná brána

DRAHANSKÁ VRCHOVINA (Vyškovsko)
Dokončeno:
Malá Haná – úpravy toku
Rybník Sedlákova Louka
Rybník Bělá
Rybník Jahodový žleb
VN Studýnky
VN Kotáry
VN Křivá Bříza
Rybník Ferdinand
Rybník Dalšínek
Rybník Plžák
Rybník Pod Vyhlídkou
Rybník Akátová louka
Rybník Ocúnový
Plán + výstavba:
VN Plžový žleb
VN Ježák
VN Žegrot
VN Na Valech
VN Habart
VN Křemele
rybník Hubert
rybník Hanice
VN Holanda

ODERSKÉ VRCHY (VÚ Libavá, Olomoucko)
Dokončeno:
VN Městský les
VN Bělidla
VN U Rybníčka
VN Červená
VN Městský les
VN Smilovský potok
VN Nad Loserčinou loukou
Plán + výstavba:
Revitalizace toku Olešnice
Tůně u Rakušana
VN Údolná Horní
VN Údolná Dolní
VN Čermná horní – odbahnění
VN Smilov bezp. - odbahnění

VN – vodní nádrže.
Uvedené částky představují celkovou investici včetně nákladů, které VLS chtějí pokrýt žádostí o dotaci. Tu poskytuje Státní fond životního prostředí (SFŽP) a je v celkové výši 70-ti procent způsobilých výdajů (5% je ze SFŽP a 65% z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím státního rozpočtu)