Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva

Interreg Evropská Unie
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Tourismusverband Böhmerwald Lesy ČR

Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci programu Interreg V-A Rakousko Česká republika (www.at-cz.eu), jeho realizace je naplánována od 1. června 2018 do 31. 5. 2021 a vyžádá si celkové náklady 3.452.297,09 EUR (alokované prostředky EFRR: 85%)

Využití přírodního a kulturního dědictví v oblasti Schwarzenberského plavebního kanálu, kulturní památky mezinárodního významu, a v oblasti rašeliniště Bayerische Au (realizace Rakouského partnera)je nutné rozvíjet udržitelným způsobem, který bude realizován přeshraničně. Cílem projektu je tedy spolu ruku v ruce realizovat opatření zaměřená na obnovu a ochranu přírodního bohatství spolu s investicemi do udržitelného cestovního ruchu, které by měly být doprovázeny aktivitami ke zvýšení povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a kulturního dědictví. Ke zvýšení ochrany a lepšímu rozvoji přírodního a kulturního dědictví regionu by mělo přispět také zlepšení dostupnosti představovaného dědictví. Společný přístup k němu je cestou ke společné historii a společné kultuře, která bude současně přispívat ke společné identitě. Mezi hlavní výstupy projektu lze počítat obnovu části národní kulturní památky mezinárodního významu Schwarzenberského plavebního kanálu (Hlavní partner VLS spolu s LČR) a zlepšení jeho dostupnosti pro veřejnost opravou přilehlé lesní cesty (projektový partner LČR), dále revitalizace rašeliniště a jeho zpřístupnění a to i pro hendikepované návštěvníky a dostatečná propagace projektu tak, aby si veřejnost uvědomovala potřebu chránit společné přírodní a kulturní dědictví i pro další generace.

Obnova Želnavského smyku

https://mapy.cz/s/guzajavoku

Revitalizace koryta v celé délce, doplnění žulového opevnění stavby replikami původních desek v chybějícím úseku.

Obnova Schwarzenberského plavebního kanálu

https://mapy.cz/s/bomadorato

Oprava doposud neobnovené části této národní technické památky v úseku mezi Růžovým vrchem (Křižovatka U Korandy) a státní hranicí v oblasti přírodní rezervace Otovský potok. Součástí projektu je také výstavba nové zpevněné komunikace, po níž povede podél opraveného úseku plavebního kanálu cyklostezka a turistická trasa.

Bavorská niva (Bavorská slatina)

https://mapy.cz/s/nucozaroba

Jen několik metrů od česko-rakouských hranic v těsné blízkosti tzv. Rakouské zátoky Lipenské přehrady se nachází unikátní přírodní oblast Bavorské slatiny. Rašeliniště Bavorské nivy jsou domovem celé řady vzácných živočišných druhů a vede k nim turistická trasa po povalových chodnících od hraničního přechodu Iglbach – Ježová. V rámci přeshraničního projektu bude přístup revitalizován na bezbariérovou stezku s lávkou a vyhlídkovou plošinou.