Kanál a Vojenské lesy

Lesní majetky Schwarzenbergů postupně redukovala po první válce první pozemková reforma, v roce 1947 pak byl veškerý rodový majetek zabrán vydáním speciálního zákona „Lex Schwarzenberg,“ který svým výnosem vydal prezident Edvard Beneš.

19. května 1947 byl založen vojenský výcvikový prostor Boletice, který vznikl jako nástupce vojenského tábora na Šumavě. Vláda zde využila vylidněnou sudetoněmeckou oblast, která vznikla poválečným odsunem k založení vojenského cvičiště.

Do šumavské krajiny nastoupily Vojenské lesy a statky (VLS), 20. prosince 1952 byly ustanoveny VLS Horní Planá rozkazem ministerstva národní obrany č. 0114. Organizační struktura kopírovala hierarchii schwarzenberských lesů a také personálně státní podnik navázal na předchozí správu. Řada zaměstnanců VLS Horní Planá se dodnes rekrutuje z potomků bývalých zaměstnanců schwarzenberské správy. Od začátku roku 1953 převzaly příhraniční lesní správy Nová Pec – Želnava, Plešný, Stožec a Nové údolí s Bližší Lhotou. S nimi se VLS staly majitelem a tehdy také ještě provozovatelem Schwarzenberského plavebního kanálu a Dřevoskladu Nová Pec – Želnava, který byl s kanálem spojen Želnavským smykem.

Více než 150 let starý plavební kanál využívaly VLS k dopravě dříví dalších osm let. Bez nadsázky se dá tvrdit, že geniální technická stavba, která je dnes národní technickou památkou a jedním z hlavních turistických lákadel Šumavy, přežila jen díky vojenským lesníkům. V posledních letech jeho provozu byl podnikem každoročně zpracováván plán plavby, plavilo se zpravidla mezi 10. a 15 květnem a každé plavbě pak předcházely denní porady o veškerých přípravách, určoval se režim vypouštění vody z nádrží do kanálu. Dříví mířilo z jednotlivých správ do skladu v Nové peci Želnavským smykem, délka splavovaného dříví byla maximálně 19 metrů. Vodní cestu však postupně nahradily nákladní automobily a v roce 1961 VLS splavily kanálem posledních 2300 kubíků dříví. I poslední plavbu řídil kanálmistr Vojenských lesů Antonín Maschka, kterému v té době bylo 61 let.

Stejně tak lesníci VLS stáli na počátku obnovy celé dnešní národní technické památky.