Obnova Schwarzenberského plavebního kanálu a Želnavského smyku

Projekt Schwarzenberský plavební kanál/Bavorská niva podpořený v rámci evropského programu Interreg V-A Rakousko Česká republika

Projekt vrací do šumavské krajiny poslední část Schwarzenberského plavebního kanálu a historickou vodní cestu, která jej spojovala s řekou Vltavou - Želnavský smyk. Díky smyku si tato dopravní cesta, která je dnes národní technickou památkou udržela svůj význam i v první polovině 20. století. Provoz na Želnavském smyku byl ukončen v roce 1961, jeho obnova je součástí širšího česko-rakouského projektu usilujícího o ochranu společného přírodního a kulturního dědictví, který je realizován s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj. V jeho rámci vedle rekonstrukce Želnavského smyku dojde také k opravě a zpřístupnění další části Schwarzenberského plavebního kanálu a revitalizaci rašelinistě Bavorské nivy na rakouské straně pohoří, včetně investice do bezbariérového přístupu.

Schwarzenberský plavební kanál

vznik: 1789 až 1822 * délka: 44 km * začíná na svahu Třístolečníků, hranici do Rakouska překračuje v oblasti přírodní rezervace Otovský potok * Kanál je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek *

Mapa

Želnavský smyk (také Hefenkriegský či Novopecký smyk

vznik: 1887 * délka: 3,8 km * začíná na severním úbočí vrchu Smrčina (1338 m. n. m) na křižovatce Klápa a ústí do Vltavy (Lipenská přehrada) u Nové Pece * spojuje Schwarzenberský kanál se zaniklým překladištěm v Nové Peci.

Mapa

Novinky