Česko-rakouský seminář o lesní pedagogice na Šumavě

Na společném semináři s tématem „Lesní pedagogika“ pořádaným hornoplánskou divizí se koncem listopadu sešli s rakouskými kolegy z Böhmerwaldschule nejen lesní pedagogové z divize VLS Horní Planá.

Nejprve se všichni účastníci dozvěděli prostřednictvím prezentace na ředitelství divize o programech lesní pedagogiky, které jsou lesní pedagožkou připravovány a spolu s ostatními lesními pedagogy a lesníky realizovány pro mateřské, základní a střední školy nebo domovy pro seniory, vždy za využití daného prostředí a místních podmínek. Následovalo povídání o programech pro veřejnost a odbornou veřejnost, které probíhají od jara do podzimu především v návštěvnickém středisku na Olšině a na Naučné stezce Olšina, zaměřené nejen na lesní hospodářství, ale i na ochranu přírody, nebo v rámci akcí pro veřejnost realizovaných Armádou ČR a IZS.
„Po krátké diskuzi se všichni společně přesunuli na Lesní správu Nová Pec, do lesní školky. Zde byly prezentovány konkrétní metody, jak se dětem (MŠ, ZŠ a SŠ) představuje téma pěstování lesa, péče o semenáčky, sazenice, jejich ochrana. Na základě dotazů se povídalo o druzích pěstovaných dřevin a jejich využití v rámci divizí VLS a v místě samotném a jednotlivých činnostech během roku. Nakonec si všichni prohlédli používanou školkařskou techniku,“ dodala lesní pedagožka divize VLS Horní Planá.