ČEZ Distribuce a VLS se dohodly na spolupráci, chtějí společně předejít výpadkům elektřiny

Memorandum o spolupráci podepsali na konci listopadu členové představenstva ČEZ Distribuce Radim Černý a Martin Molinger a ředitel VLS Roman Vohradský.

Smyslem memoranda je sdílení informací o prvcích distribuční sítě provozovaných na pozemcích VLS, a to prostřednictvím poskytování hodnot ochranných pásem distribučního zařízení vedení vysokého a velmi vysokého napětí v digitální podobě pro jejich následné využití v systému GIS.
„Tuto dohodu je nutné vnímat jako důležitou spolupráci, jejímž účelem je minimalizovat výpadky elektřiny kvůli stromům, které mohou při silném větru dopadnout na elektrické vedení. Takovým případům je třeba předcházet, nově nastavené procesy ocení odběratelé z řad domácnostní i firem, ale pozitivní dopad to bude mít i na prvky kritické infrastruktury státu,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.
Dohoda vznikla mimo jiné jako reakce na evidovaný výskyt meteorologických abnormalit. Obě společnosti jdou nad rámec zákonných povinností, kdy cílem je nejen navýšit ochranu distribučního zařízení, ale i provádět operativní kontrolu spojenou s nápravnými opatřeními za účelem eliminace škod způsobených pády stromů rostoucími mimo ochranná pásma vedení.
„V ochranných pásmech vysokého a velmi vysokého napětí vedoucích lokalitami v naší správě budeme důsledně dbát na zpracování nestabilních stromů v dopadové vzdálenosti od distribučního vedení, které se mohou vyvrátit či zlomit,“ uvedl ředitel VLS Roman Vohradský.