VLS se zapojí do akce „Ukliďme Brdy“

Na tuto sobotu 22. května vyhlásila největší facebooková skupina milovníků brdské přírody „CHKO Brdy“ společně Ekologickým centrem Orlov dobrovolnickou akci Ukliď Brdy, jejímž partnerem jsou také Vojenské lesy a statky. Na dvaadvacet tras do brdské vysočiny během ní vyrazí dobrovolníci, aby uklidili lesy i bezlesí od mimořádného přídělu odpadků, který zde zanechal nápor návštěvníků během pandemické uzávěry v minulých měsících.

Jarní úklid po mimořádné sezóně v Brdech organizovaný jako dobrovolnická akce neziskovými organizacemi se souhlasem Správy CHKO proběhne s podporou Vojenských lesů a statků, ale i několika měst a obcí z regionu. Díky aktivním členům facebookové skupiny CHKO Brdy a Národnímu geoparku Barrandien se podařilo zajistit pomoc dobrovolníků a materiálu pro úklid. „Akce našla podporu u dalších subjektů v regionu, kromě Destinační agentury Brdy, města Příbram, městyse Jince a obce Strašice ji podpořil materiálně a technicky i největší lesní hospodář v regionu, Vojenské lesy a statky,“ uvedl správce facebookové skupiny CHKO Brdy Pavel Čámský.
Vojenské lesy pro akci zajistily pytle a pomůcky pro sběr odpadu, do organizace jedné z trasy se zapojí i podniková lesní správa v Nepomuku. Cílem sobotní spolupráce neziskovek, dobrovolníků, samosprávy i státního podniku bude vyčistit návštěvnické trasy a jejich okolí v chráněné krajinné oblasti od přídělu odpadků, který je po letošní zimě opravdu mimořádný.
„Území bývalého vojenského újezdu Brdy se po otevření veřejnosti v roce 2016 destinací stalo díky svému specifickému charakteru neobydleného území lokalitou, kterou navštěvují především skuteční milovníci přírody, kteří se většinou umějí v přírodě chovat, a to, co do ní přinesou, vezmou sebou také zpět. Letos v zimě jsme však kvůli pandemickým opatřením i zde zažili nával návštěvníků, kteří tato pravidla ohleduplnosti neznají či nerespektují. Proto jsme aktuální dobrovolnickou iniciativu široké skupiny milovníků brdské přírody přivítali a jsme za ni organizátorům vděčni,“ uvedl ředitel divize VLS Hořovice David Novotný.
Celkem je připraveno 22 různých tras, kde se pokusíme od odpadků vyčistit přibližně 230 km cest a cyklotras. „Poděkování patří všem, kteří se tohoto i organizačně náročného podniku ujali, a především dobrovolníkům, kteří se do úklidu zapojí. Chceme jim popřát, aby také pán a vládce Brd, dobrý duch Fabián, jim na tento den zajistil co nejpříjemnější počasí a vnukl jim dobrou náladu, nadšení a smysl pro humor. Destinační agentura Brdy věnuje každému dobrovolníkovi jako symbolickou pozornost aktuální turistickou mapu Brd v měřítku 1: 30000,“ uvádí iniciátor akce Pavel Čámský.
Akce samotná je naplánována na sobotu 22. května s tím, že dobrovolníci se mohou hlásit na adrese facebookové skupiny CHKO Brdy (https://www.facebook.com/groups/chko.brdy). Pomůcky potřebné pro úklid si zájemci mohou vyzvednout v termínu od 18. do 21. května v Domě Natura na nám. T. G. Masaryka v Příbrami, v budově lesní správy v Obecnici, na OÚ v Bohutíně a v Muzeu Středních Brd ve Strašicích. K dispozici budou také v den samotného úklidu v čase od 9 do 10.30 h přímo na místě startů úklidových tras. Nasbíraný odpad pak odvezou VLS, Technické služby Příbram a obce Jince a Strašice.

Mapa úklidových tras: https://mapy.cz/s/guzoturame

Ukliďme Brdy, sobota 22. května
Start úklidových tras s výdejem pomůcek pro úklid – 9.00-10.30 h
- Orlov (parkoviště)
- Obecnice (u hřiště)
- Jince (parkoviště u bývalého pivovaru)
- Neřežín (parkoviště)
- Malá Víska (parkoviště)
- Zaječov (Dolní Kvaň)
- Strašice (u Hájkova mostu)
- Skořice (parkoviště)
- Kolvín (parkoviště)
- Míšov (známý gril)
- Nepomuk (Cykloklub Nepál)
- Láz (parkoviště na návsi, u obchodu, restaurace a OÚ)