Děti se v Brdech vydaly „cestou lesa“

V rámci Týdne lesů připravili lesníci z hořovické divize Vojenských lesů a statků ČR (VLS) pro děti z nedaleké základní školy v Jincích a Zdicích minulý týden akci s názvem Cestou lesa. Více než 140 dětí druhé, čtvrté a páté třídy ten den brzy ráno čekali lesníci na šesti stanovištích, kde byly připraveny ukázky lesnické práce.

Na prvním stanovišti, které představovalo „semenářství a zalesňování“ se děti dozvěděly, jak les vzniká. Všechny děti si zkusily zasadit stromek (buk lesní, dub zimní, javor klen) a vysvětlily si rozdíl mezi přirozenou a umělou obnovou.

„Druhé stanoviště bylo o výchově mladých porostů. Zde se děti dozvěděly, že o stromky se musíme celý jejich život pečovat. Zábavnou a hravou formou jim bylo předvedeno, jak se lesníci o stromky starají, jak a před čím je chrání,“ popsala lesní pedagožka divize VLS Hořovice Lucie Lenghartová.

Na stanovišti techniky měření stromů si samy děti vyzkoušely, co všechno se v lese měří. Nejprve si zkusily, jaký mají odhad a poté si testovaly pomocí lesnických pomůcek, jak daleko byly s odhadem od skutečnosti. V rukou tak měly průměrku, pásmo a výškoměr. Ukázaly si porostní mapy, objemové tabulky a lesnické plány, bez kterých se lesníci při své práci neobejdou.

„Další, nejoblíbenější stanoviště, byla těžba. Zde jim těžař ve své předpisové výstroji ukázal práci s motorovou pilou a popsal i důležitou bezpečnost při práci v lese. Děti si u našeho kočího mohly prohlédnout a pohladit tažného norického koně, kterého v brdských lesích na práci využíváme. Následně vzaly do rukou opratě a vyzkoušely si, jak těžké je ovládat koně v lese a na co všechno se musí při této práci dávat pozor,“ dodala lesní pedagožka.

Stanoviště páté bylo věnováno myslivosti. Děti zkusily poznávat naši zvěř podle shozů, lebek, stop a dek, které jim byly ukázány. Dozvěděly se mnohé ze způsobu života zvěře, i jak myslivci o zvěř po celý rok pečují. Předvedly si zvuky vábničky.

Na posledním stanovišti si děti vyráběly dřevěné medaile, které si libovolně mohly vyzdobit. Ukázaly si tak jednu z mnoha možností výrobků ze dřeva. „Každý z dětí musel jmenovat jednu věc, která nás v životě obklopuje a je vyrobena ze dřeva.Tím se přesvědčily, že dřevo je stále potřebná obnovitelná surovina. V krásném jarním počasí a za zvuků lesnice den s dětmi začal i skončil. Všichni kolegové zkusili dětem předat něco ze své práce a ukázat les od semínka až po výrobek,“ uzavřela Lucie Lenghartová.

Podle reakcí dětí i pedagogů akce „Cestou lesa“ slavila úspěch. „Moc bychom Vám i celému týmu chtěli poděkovat za středeční akci lesní pedagogiky v Jincích. Byli jsme mile překvapeni vaši profesionální přípravou a profi zvládnutím jednotlivých stanovišť i celé akce jako takové. Mnoho zajímavého se dozvěděly nejen děti, ale i my učitelky. Byl to velmi zajímavé a moc příjemný výlet v přírodě,“ uvedla učitelka ZŠ Zdice Zdena Boušková.