Projekty s podporou EU

S podporou peněz z evropských strukturálních fondů Vojenské lesy a statky realizují ročně celou řadu rozvojových projektů. Část z nich zlepšuje infrastrukturu v lokalitách v naší správě, celá řada projektů má zvýšit biodiverzitu jednotlivých území, mnohamilionové investice míří do zadržování vody v krajině v rámci projektu Živá voda VLS, který má pomoci přírodě v období klimatických změn. Díky evropským penězům však vznikají i projekty, které chrání obyvatele před povodněmi a v neposlední řadě kultivují zanedbanou krajinu. A v neposlední řadě jde také o investice do infrastruktury pro návštěvníky, kteří lokality v naší péči využívají k rekreačním účelům.

Stručnou charakteristiku jednotlivých projektů najdete níže v připojených dokumentech.