Aktuální stav stezky: Bez obtíží. Více informací

Vlhká Lada

Na konci aleje zahneme doprava po pěšině sečenou loukou k dřevěnému chodníku, který nám umožní překročit první mokré území jednoho z přítoků Olšiny. Po chodníku pokračujeme loukou k obtočné stoce, kterou překračujeme po mostku a dostáváme se do zarostlých břehů Olšiny s nejmokřejším místem okruhu. Cestou se dozvídáme např. o hnízdících ptácích, anebo o hospodaření na loukách.

Délka úseku: 598 m, Po dřevěném chodníku: 500 m, Po pěšině: 98 m

Mostek přes obtočnou stoku