Aktuální stav stezky: Bez obtíží. Více informací

Hráz rybníka

Jdeme po silnici, míjíme rybářskou baštu s muzejní expozicí a pomalu se dostáváme
na hráz rybníka se stromořadím, hrázním domkem a překrásnými výhledy. Překročíme suchý přepad rybníka, obtočnou stoku a pastvinami pokračujeme k nástupnímu bodu u infocentra (úsek A).

Délka úseku: 410 m, Po stávající cestě 410 m

Ptačí budky

Na stromech na hrázi rybníka najdeme ptačí budky, které vyrobíme exkluzivně pro každý ptačí druh. Tak jako najdeme rozdíly mezi ptačími druhy, i jejich obydlí jsou rozdílná. Touto zábavnou formou sdělíme informci turistům, včetně těch nejmenších, kteří zde v rámci vzdělávání s lesním pedagogem mohou např. obkreslovat stopy a reliéf ptáků.