Aktuální stav stezky: Dostavba stezky dokončena. Otevíráme 21. května 2021. Více informací

Návštěvnické středisko

Navštivte dlouhodobou expozici nově vybudovaného návštěvnického centra na Olšině.

Samotné vitríny i grafika jsou doplněny interaktivními prvky. LCD se sluchátky (výuková videa/ interaktivní aplikace/audio záznam) a haptické modely (vyříznuté koláče kmenů s letokruhy/ dendrofon/poznávání ptactva formou hry/ vzorky plodů, šišek, kůry ...)

Na zadní stěně expozičního prostoru je navržena výuková hra - kmen stromu s dřevěnými modely ptactva, které je třeba rozpoznat.
Návštěvník by měl získat motivaci si jednotlivé druhy ptactva nastudovat pomocí podsvícených fotografií na stěně, doprovozených audio výstupem se zpěvem jednotlivých druhů ptactva. Tato instalace je doplněna hejnem ptactva, vzlétajícím z korun stromů a přelétajícím celý prostor expozice. Tento prvek podporuje pocit vzdušnosti a volnosti a připomíná významnou ptačí oblast v území.

Jednotlivé vitríny jsou věnovány daným tématům/ předmětům ochrany:

 • - Přirozené eutrofní nádrže
 • - Kyselé bučiny
 • - Rešeliniště a třasoviště
 • - Květnaté bučiny
 • - Vlhkomilná bylinná lemová společenstva
 • - Lesy Tilio Acerion (svahy, sutě, rokle)
 • - Zásadité slatiniště
 • - Jasanovo-olšinové lužní lesy
 • - Bezkolencové louky
 • - Historický vývoj území - foto, mapové podklady, artefakty
 • - Louky nížin a podhůří
 • - Historie obce Olšina - foto, mapové podklady, artefakty
 • - Cvičiště a dopadové plochy
 • - Historie rybníku Olšina/ bašty - foto, mapové podklady, artefakty
 • - Bývalá sídla a okolí
 • - Historie VLS, VÚ

OTEVÍRACÍ DOBA (červenec - září)

pondělí 9.00 - 14.30
Úterý 9.00 - 15.00
Středa 9.00 - 15.00
Čtvrtek 9.00 - 15.00
Pátek 9.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 17.00
Neděle 9.00 - 17.00

mimo letní sezónu (15.září až 30. června)

středa 10.00 - 14.00 (nebo po předchozí domluvě)