Aktuální stav stezky: Bez obtíží. Více informací

Mokrý les

Vstupujeme do lesa, kde se střídají sušší a mokřejší místa, ta občas překračujeme chodníkem. Najednou se nám otevírá průhled směrem k rybníku s vyhlídkou. Po odpočinku pokračujeme loukou a nivním lesem s popadanými stromy na další vyhlídku. Následuje opět lesní úsek, kde překračujeme několikrát stoku mostkem až se dostaneme k přítoku říčky Olšiny, kde se nám naskytne nádherný výhled.

Délka úseku: 923 m, Po dřevěném chodníku: 94 m, Po pěšině: 829 m

Plovoucí molo

Vyhlídková dřevěná platforma na ocelových plovácích. V místě mola se předpokládá posezení s výhledy do okolí.

Molo s loďkou a platformou

Na konci mola je možnost převést se loďkou na platformu kousek od břehu a odpočívat uprostřed rybníka